fispa

Můj web o všem, co mě zajímá a baví…

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Určování světových stran

Určování světových stran

S – sever
J – jih
V – východ
Z – západ
JZ – jihozápad
SZ – severozápad
JV – jihovýchod
SV – severovýchod
SSZ – severoseverozápad
ZSZ – západoseverozápad apod.

Mezinárodní označení světových stran (z angličtiny):

N (North) – sever
S (South) – jih
E (East) – východ
W (West) – západ

 

Orientace podle přírody:

lišejníky na stromech narůstají více na severní a severozápadní straně

mraveniště mají severní stranu strmější

– samostatně rostlé stromy mají hustější větve na jižní straně

vinice bývají sázeny na jižních svazích

oltáře ve starších kostelech obvykle směřují na východ a hlavní vchod na západ

– otvory ve včelích úlech bývají obráceny k jihu

slunečnice se obracejí za sluncem, i když je zamračeno

sníh se na jaře nejdéle udrží na stráních a v příkopech obrácených k severu

letokruhy osamělých pařezů jsou na severní straně hustší než na jižní straně. Tento jev není vždy směrodatný, selhává v údolích, lesích aj., kde vlivem terénu přírodní vlivy na strom nepůsobí tak jako na rovině

letopočet na sloupku trigonometrického sloupku je otočen k jihu

– hvězda Polárka (Severka) v noci svítí na severu (najdeme ji s pomocí souhvězdí Velký vůz – pomyslně spojíme jeho zadní kola a vzdálenost mezi nimy pětkrát prodloužíme směrem nahoru, přímo k Polárce

satelitní antény jsou u nás nasměrované téměř přesně na jih

* * * * *

Pohyb Slunce:

Velmi jednoduchý způsob, jak se orientovat je podle Slunce. To se pohybuje po obloze a za jednu hodinu se posune o 15°. Podle tohoto údaje si můžete i spočítat, kam se Slunce posune za určitou dobu. V den rovnodennosti, to je 21.3. a 21.9. Slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě. Pro všechny dny platí, že Slunce je na SV ve 4 hodiny ráno, v 6 hodin je na východě, přesně v poledne je na jihu a v 18 hodin je na západě. Na principu Slunce je postavená celá řada metod určování světových stran.

* * * * *

Určování směru podle Slunce a hodinek:

Středem Čech prochází 15. poledník, nad nímž je slunce v zimě v poledne a v létě ve 13.00 (posunutý letní čas!). V tom okamžiku je slunce přímo na jih od nás. O každou hodinu dříve je o 15° východněji, o každou hodinu později je o 15° západněji. Použiješ-li hodinek jako úhloměru, můžeš kdykoli určit světové strany. Malou ručičku namíříš ke slunci a rozpůlíš úhel mezi ní a dvanáctkou (v zimě) nebo jedničkou (v létě). Tím směrem je jih, na opačné straně sever

Čím blíže jste rovníku, tím méně přesná tato metoda je. Protože Slunce je přímo nad vámi, je složité určit jeho směr.

Pokud máme na hodinkách letní čas, už sluníčko nebude na jihu ve 12, ale ve 13 hodin, a půlit se bude úhel mezi malou ručičkou a jedničkou.

Severní polokoule

Hodinky dejte do vodorovné polohy před sebe. Malou ručičkou zamiřte na Slunce. Přesně v půlce mezi malou ručičkou a číslem 12 je severojižní směr (míříte na jih, sever je za vámi).

Jižní polokoule

Na jižní polokouli je to vlastně obráceně. Namiřte hodinky číslem 12 na Slunce. Severojižní směr je opět v půlce mezi dvanáctkou a malou ručičkou.

 

* * * * *


Určení JIHU (SEVERU) podle Měsíce a hodinek:

průměr Měsíce rozdělíme přibližně na 12 dílků stejné velikosti (není-li úplněk, musíme si průměr představit)
– určíme přibližně, kolik dílků skutečně měsíční fáze zakrývá
– musíme si uvědomit, jestli Měsíc přibývá nebo ubývá
– zjistíme přesný čas
– ubývá-li Měsíc, připočteme počet zakrytých dílků, přibývá-li, tak tento počet odečteme
– tím jsme vypočetli, v kolik hodin bylo Slunce přesně v tomtéž místě místě, kde je nyní Měsíc
– hodinky vypočítanou číslicí (hodinou) namíříme na Měsíc a úhel mezi ní a dvanáctkou rozpůlíme
– tím směrem je jih

Pomocí Měsíce a hodinek – jednodužší metoda:

Není-li měsíc úplný, je to obtížné, ale v úplňku stojí přímo proti slunci. Ale pozor: slunce je o půlnoci zdánlivě na severu, měsíc na jihu. Rozpůlením úhlu mezi malou ručičkou směřující k úplňku a dvanáctkou tedy opět určuješ jih. Je to způsobeno tím, že naše hodinky nemají 24, ale pouze 12 hodin. Od 6.00 do 18.00 určuješ jih podle slunce, po 18.00 do 6.00 podle měsíce v úplňku. V létě je vše o hodinu zpět.

* * * * *

Další způsoby…

– směr migrace arabů (na sever)

– směr migrace Holanďanů (na jih)

– pohyb kamiónů s čínskými motorkami Blata (na západ) atd…

 

oddělovač

 

Leave a Reply