fispa

Můj web o všem, co mě zajímá a baví…

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Odhad vzdálenosti a měření v přírodě

Odhad vzdálenosti a měření v přírodě

Odhad vzdálenosti není zcela přesný, závisí na zkušenosti, kvalitě zraku, ale pro orientaci stačí.

Když jsou vidět:

– Siluety osad 10.000 metrů
– Vrcholky kopců, obrysy jednotlivých domů a stavení 5.000 metrů
– Silnice, domy, okna domů 4.000 metrů
– Komíny nad střechami 3.000 metrů
– Postavy ve volném terénu, osamělé stromy 2.000 metrů
– Telegrafní tyče, kmeny stromů, jezdec na koni, kmen od koruny stromu 1.000 metrů
– Nejasné obrysy figur lidí 900m – 1.000 metrů
– Seřazené zástupy 900 metrů
– Okno na střeše 800 metrů
– Pohyby rukou a nohou, hlava od trupu koně 700m – 800 metrů
– Zřetelné pohyby nohou kráčejícího člověka 700 metrů
– Viditelné obrysy člověka, nohy od trupu koně 600 metrů
– Silné větve stromů, větší podrobnosti na domech 500m – 600 metrů
– Zřetelné lidské postavy, tvar oken a dveří domů, poznáme zda postava jde k nám či od nás, zřetelně koně, čepici na hlavě 500 metrů
– Větší části oděvů, větve 400 metrů
– Ovál obličeje, nesené předměty (hůl apod.) 300 metrů
– Listí na stromech, tašky na střechách, obrysy paží a nohou 200 metrů
– Ruce, vousy, vlasy, podrobnosti výzbroje, knoflíky, kapsy, přezky a odznaky 150 metrů
– Podrobnosti obličeje (nos, ústa), kameny na cestě, kůra stromů, tvar a barva listí, součástky zbraní, odznaky a kapsy 100 metrů
– Oči, nos, ústa, prsty 75 metrů
– Detaily tváře 50 metrů
– Bělmo očí 20 metrů

Míry:

Nejčastěji budeme měřit v krocích. Délku jednoho kroku si vypočítáme tzv. průměrnou desítkovou metodou – uděláme 10 kroků, změříme tuto vzdálenost, vydělíme deseti a dostaneme délku jednoho kroku.

Zjistíme si a pamatujeme: šířku rozpažených paží, vzdálenost mezi ukazovákem a prostředníkem, délku ukazováčku a délku své stopy. Jako pomůcka nám může sloužit provázek dlouhý alespoň 4 m, rozdělený uzlíky po půl metrech a první půlmetr rozdělený na decimetry.

 

oddělovač
 

Měření pomocí tužky:

Vezmeme ji do prstů, dáme do vzdálenosti 60 cm od očí a držíme ve svislé poloze. Její hrot zaměříme jedním okem na cíl, jehož vzdálenost chceme změřit, pak oko zavřeme a otevřeme druhé, aniž bychom tužkou pohnuli. Tužka jako by se přemístila, náš pohled směřuje nyní na jiný cíl. Odhadněme vzdálenost mezi oběma body (tedy šířku), například podle výšky postavy, tento odhad násobíme deseti a máme vzdálenost od nás k cíli. Místo tužky stačí zápalka nebo stéblo slámy.

 

převzato z:

http://www.orion91.cz/odhad_vzdalenosti.htm

… a doplněno

 

oddělovač
 

Na jakou vzdálenost rozezná člověk s průměrným zrakem různé podrobnosti:

 

20 m Bělmo očí
50 m Detaily tváře
75 m Oči, nos, ústa, prsty
100 m Podoba obličeje, součásti výstroje nebo zbraní
150 m Vousy, vlasy, podrobnosti výstroje
200 m Barva obličeje, cihly domů, rozbitá okna
250 m Podrobnosti oděvů a jejich barva
300 m Ostré barevné skvrny na obleku
300 – 400 m Barva pláště
400 m Barva výstroje, větve stromů
500 m Zřetelně lidé
500 – 600 m Větší podrobnosti na domech
600 m Obrysy člověka
700 m Zřetelně pohyby nohou jdoucího člověka
700 – 800 m Pohyby rukou a nohou
800 m Okénko na střeše, komíny
900 m Seřazený zástup
900 m – 1 km Nejasné obrysy figur
1 km Kmeny stromů
1 – 2 km Pochodující jednotka jako silná čára a její pohyb
2 km Jednotlivé stromy a osoby
3 km Komíny na střechách
4 km Okna domů
5 km Jednotlivé domy a stavení
10 km Siluety osad

 

převzato z:

http://vkskaut.blog.cz/0612/odhad-vzdalenosti.html

 

oddělovač
 

 

oddělovač
 

Odhad vzdáleností podle zvuků a záblesků:

do 100 m rozhovor, kašel, nabíjení zbraně, stříhání drátu
do 200 m povely, nárazy zbraně a výstroje, oheň cigarety
do 300 m tupý hluk pochodující pěchoty ve tvaru na tvrdé cestě, ruční zatloukání kůlů
do 400 m kácení stromů a řezání dřeva
do 500 m zatloukání kůlů mechan. způsobem, hluk motoru nákladního auta při cestě po tvrdé cestě
do 600 m hluk pochodující jednotky ve tvaru po asfaltové, betonové, nebo dlážděné silnici, plamen hořící zápalky
do 1.000 m hluk motoru tanku jedoucího po tvrdě cestě, zvuk jednotlivého výstřelu
do 2.000 m hluk motoru tanku, jedoucího po asfaltové, betonové, nebo dlážděné silnici
do 3.000 m hluk motoru tanku, jedoucího po asfaltové, betonové, nebo dlážděné silnici
do 4.000 m střelba ze samočinných zbraní
do 10-15 km střelba z děl velké ráže

podle „Příručky poddůstojníka“ vydané v r. 1961, Naše vojsko

 

Další způsoby:

Rychlost světla = cca 300.000 km/sec
rychlost zvuku = cca 340 m/sec.

Tedy počet sekund mezi zábleskem (pohybem) a ranou se vynásobí 340 (rychlost zvuku, a výsledek je vzdálenost cíle v metrech (samozřejmě přibližná…)

To znamená, že vzdálenost podle rozdílu viditelného pohybu a dolehlého zvuku je:

1sec. – 300 m
1,5 sec. – 500 m
2 sec. – 700 m

 

oddělovač
 

Krokování:

1 krok = přibližně 0,75 m (3/4 m)
4 kroky = přibližně 3 m
1.000 m = přibližně 750 m

Přepočet kroků na metry:

násobíme-li jejich počet 3/4, t.j. odečteme-li jich 1/4

1m = přibližně 1 a 1/3 kroku
1km = 1.333 kroků

Přepočet metrů na kroky:

násobíme-li počet metrů 1/3, t.j. připočteme-li 1/3 metrů

čerpáno z knihy „Rukověť brané výchovy – nižší stupeň“ z r. 1934

 

oddělovač
 

Víte, že…

…na vzdálenost 10 až 15 km zaslechneme ve dne hluk továren, měst nebo letiště?
…vzdálenost 5 až 8 km většinou registrujeme i zrakem a rozeznáme budovy a osady?
…do 2 až 3 km rozlišíme jednotlivé domy a skály?
…ze vzdálenosti 1000 až 1500 m jsou patrné komíny nebo kolony vozidel na silnicích?
…v okruhu 800 až 900 m rozlišíme jednotlivé vozy, ukazatele směru či koruny stromů?
…ze 700 m vidíme na stromech silné větve a rozeznáme pohyby rukou a nohou?
…na 600 m rozeznáme podrobnosti na domech a skalách a také keře na svazích?
…okenní rámy, zemědělské nářadí, případně zbraně držené v rukou vidíme na vzdálenost 400 až 500 m?
…obrysy končetin zřetelně vidíme ze 300 m?
…barvu obličeje rozeznáme z 200 m?
…na 50 až 70 m rozeznáme oči, nos, prsty?
…bělmo očí pak z 20 m?

 

převzato z:

http://myrynduv.blog.cz/0708.html

 

oddělovač
 

Pro zajímavost:
Jak poznat rychlost tekoucí vody?

do 30-ti cm/sec. strhuje písková zrna
do 60-ti cm/sec. strhuje štěrk
při 90-ti cm/sec. strhuje valouny velikosti pěsti

Jak poznat spád tekoucí vody?

horní tok – spád 1%
střední tok – spád 0,3%
dolní tok – spád 0,5%

 

oddělovač
 

Odhady výšky v terénu:

 

převzato z:

http://www.staromestsko.cz/skauti/odkazy/odhady.html

 

oddělovač

 

Leave a Reply