fispa

Můj web o všem, co mě zajímá a baví…

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Morseovka

Morseovka

takhle jsem se jí učil kdysi já…

• – A–kát
– • • • Blý–ska–vi–ce
– • – • Cí–lo–vní–ci
– • • Dá–la–va
Erb
• • – • Fi–li–pí–ny
– – • Gnó–mó–ny
• • • • Hra–cho–vi–na
– – – – Chvá–tá–k nám–sám
• • I–bis
• – – – Jas-mín-bí-lýl
– • – Krá–lov–ství
• – • • Lu–pí–ne–ček
– – Má–vá
– • Ná–rod
– – – Ó–náš–pán
• – – • Pa–pír–ní–ci
– – • – Qí–lí–or–kán
• – • Ra–rá–šek
• • • So–bo–ta
Tón
• – U–če–ný
• • • – Vy-vo-le-ný
• – – Wa–gón–klád
– • • – Xé–no–kra–tés
– • – – Ý–se–ztrá–cí
– – • • Zpí-vá-me-jen

… a tohle jsou „alternativní“ slova…

Morseovka je téměř mezinárodní písmo,

ale snad jen v češtině má mnemotechnickou pomůcku, dokonce na různé způsoby. Takhle se to učí zbytek světa…

Ještě jeden starý manuál…Portrét: Samuel F. B. Morse v morseově abecedě

 

A ještě to staré známé volání o pomoc…

S.O.S.        //…/—/…//       Spaste Naše Duše

Signál se sestavá ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček, vysílaných bezprostřeně za sebou.

Teprve později vznikla zpětně anglická věta „Save Our Souls“ (česky „Spaste naše duše“). Nebo také „Save Our Ship“ (česky „Zachraňte naši loď“)

Signál byl původně přijat německou vládou a v platnost vzešel 1. dubna 1905.
Celosvětovým standardem se stal 1. července 1908

 

oddělovač

 

Leave a Reply