fispa

Můj web o všem, co mě zajímá a baví…

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Statek Amerika

Amerika (Mořina)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

 Souřadnice: 49°57′30″ s. š., 14°10′52″ v. d.

Amerika je název samoty, nacházející se od roku 1861 na náhorní planině nedaleko od obcí Bubovice, Mořina a Karlštejn. Název se později ujal i pro některé okolní vápencové lomy.
Samota byla založena 1. listopadu 1859, kdy ji dostal do pachtu pod názvem „Kadluvtýnská Kopanina, tzv. Amerika“ na 11 let Josef Habětín, rychtář z nedaleké Mezouně. Hospodářské budovy byly postaveny v roce 1861 po vymýcení okolního lesa. V té době spadaly pozemky pod karlštejnské panství. Na konci 19. století pak spravoval pozemky c.k. Ústav šlechtičen. Pacht byl postupně prodlužován, a v roce 1926 rodina
statek i pozemky vykoupila. Počátkem 50. let byla usedlost kolektivizována a přičleněna do JZD Bubovice, majitelé se ale o hospodářství nadále starali coby družstevníci. Po roce 1989 se usedlost opět osamostatnila.
Samota, nepřetržitě spravovaná rodinou původních pachtýřů (nyní již pátá a šestá generace), slouží dodnes jako zemědělská usedlost.

Zajímavost: Původní usedlost neměla až do roku 1932 vlastní zdroj pitné vody. Voda se dovážela z Královské studánky, ležící na cestě do Srbska. Místní hospodáři měli povinnost vozit vodu i pro nedalekou hájovnu, postavenou počátkem 20. století. Tato povinnost zanikla až v roce 1981.

 

Citováno z: Wikipedie
Kategorie: Samoty v Česku | Okres Beroun

 Google Maps:


View Larger Map

Leave a Reply