fispa

Můj web o všem, co mě zajímá a baví…

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Ženské myšlenkové pochody

Ženské myšlenkové pochody

Konečně se podařilo zapsat myšlenkové pochody ženského pohlaví tak, aby je bylo možno v jednoduchém schematu srozumitelnému mužům pochopit!
přišlo e-mailem

Cerebrum Feminarum – Shrnutí vědeckých poznatků a teorií o obsahu ženské hlavy:

Cerebrum Feminarum – Shrnutí vědeckých poznatků a teorií o obsahu ženské hlavy

Jednodušší popis funkcí ženského mozku:

Jednodušší popis funkcí ženského mozku…

Obecně a jednoduše popsané rozdíly ve fungování mozku ženy a muže ZDE

A jak to pak vlastně funguje celé v praxi…? například ZDE

a nebo takhle…

Svět podle žen…

 

oddělovač

 

Leave a Reply