fispa

Můj web o všem, co mě zajímá a baví…

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Evropská Unie podle Lisabonského diktátu?

Evropská Unie podle Lisabonského diktátu?

Táhněte do háje!

1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. Běda, jestli ne.

2) Francie si v Evropě taky bude dělat co chce, pokud nenarazí na bod 1)

3) Pokud se bod 2) dostane do sporu s bodem 1), platí ZATÍM bod 1) (vono se ještě uvidí…)

4) Na Anglii serem, ta je za vodou.

5) Na Španělsko taky serem, to je za Pyrenejema.

6) Na Itálii taky serem, ta je za Alpama.

7) Na ostatní státy EU serem o to víc, jsou mrňavý a zavostalý a můžou bejt rády, že dostanou čuchnout k prdeli.

8) Státy, zmíněné v bodech 4) – 7) budou radostně odebírat zboží Německa, popř. Francie.

9) Dojde-li ke konfliktu s domácí konkurencí, domácí konkurence se přizpůsobí.

10) Pokud se domácí konkurence nepřizpůsobí, bude zlikvidována.

11) Státy, zmíněné v bodech 4) – 7) budou za všech okolností podporovat prosperitu a hospodářský rozvoj Německa (no jo, dobře, tak teda Francie taky)

12) Dojde-li ke stagnaci či k recesi Německa (no jó, Francie taky) je to vina USA a ostatních států EU. V tom případě Brusel neprodleně zajistí nápravu a potrestání viníků.

13) Rozhodování Bruselu se řídí zájmy Německa a možná i Francie. Bruselský úředník se zdrží jednání, které by mohlo Německo a Francii popudit. Za odměnu dostane čuchnout k prdeli.

14) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4) – 7) mají právo schvalovat rozhodnutí Bruselu aklamací. Pověřený úředník kontroluje spontánnost projevu. Při nedostatku spontánnosti budou zjištěné nedostatky neprodleně odstraněny (i s jejich nositeli).

15) Národní parlamenty států zmíněných v bodech 4) – 7) mají povinnost vysvětlovat občanům svých států blahodárnost rozhodnutí Bruselu.

16) Občané států zmíněných v bodech 4) – 7) mají právo:
a) držet hubu a krok
b) radostně přijímat a naplňovat všechna usnesení Bruselu
c) pověřeným úředníkům oznamovat osoby, které dle jejich názoru nedostatečně využívají práva dle 16)a a 16)b.

17) Pokud u občana vznikne podezření na nedostatečné využití práva 16)c, bude považován za neuvědomělého a podroben převýchově.

18) Bruselský úředník bude vybírán ze zvláště uvědomělých občanů, pokud Německo a Francie neurčí jinak.

19) Kursy rektálního alpinismu pro uvědomělé občany pořádá každý stát ve vlastní režii pod dohledem pověřeného úředníka.

20) Platnost bodů 3) – 19) se řídí rozhodnutím Německa a Francie.

 

převzato z:
EU portálu

oddělovač

Leave a Reply