fispa

Můj web o všem, co mě zajímá a baví…

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Pokus s opicemi

Pokus s opicemi

Do prostorné klece zavěs v rohu banán a pod něj umísti schůdky. Zavři do ní pět opic. Po chvíli jedna z opic vyleze po schůdcích a pokusí se dosáhnout na banán. V tom okamžiku postříkej všechny opice studenou vodou. Jiná opice se po chvíli pokusí dosáhnout banánu – a se stejným výsledkem. Všech pět opic bude postříkáno studenou vodou. Zastav vodu. Pokusí-li se další opice dostat se k banánu, ostatní jí v tom zabrání i přes to, že voda už nestříká. Vyjmi z klece jednu opici a nahraď ji novou. Nová opice uvidí banán a vyleze k němu po schůdcích. Je překvapena tím, že ostatní opice na ni okamžitě zaútočí. Další pokus – další útok zbývajících čtyř.

Nová opice brzy pochopí, že kdykoliv se pokusí vylézt na schůdky, dostane výprask. Vyjmi z klece další opici a nahraď ji novou. I tato nová opice je potrestána ostatními v okamžiku, kdy se natáhne pro banán. Výprasku se radostně a entuziasticky účastní i předchozí, později doplněná opice. Ta, která nemá osobní zkušenost se studenou vodou. Nahraď třetí opici z původní skupinky další opicí. Vše se opakuje. Dvě nové opice se spolupodílejí na výkonu trestu. Ačkoliv samy nevědí, proč jim není dovoleno vylézt po schůdcích, novou opici bijí. Po výměně čtvrté a páté opice nezůstal už v kleci nikdo, kdo by měl osobní zkušenost se studenou vodou. Přesto se žádná opice neodváží vylézt na schůdky a banán utrhnout.

Proč? Protože tak to prostě chodí. A takto také vznikají různé spolky, firmy, politika i zákony

celý pokus je pak zdokumentován ještě tady: ZDE

 

oddělovač

 

Leave a Reply