fispa

Můj web o všem, co mě zajímá a baví…

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Nesprávně přehozená výhybka

Nesprávně přehozená výhybka

 

Jeden člověk, Pane, něco nesprávně učinil,

a je tím postiženo mnoho jiných lidí.

Jeden něco zanedbal,

a druzí se zřítili do této nedbalosti

jako do nastražené jámy.

Můj Bože, to je strašné!

 

Vyjdeme ráno z domu.

Máme plány pro celý den.

Počítáme s dneškem i zítřkem.

A tu nám přijde do cesty ten druhý,

a roztříští náš den i naše plány v trosky

Jeho nepozornost,

jeho nepromyšlená slova,

jeho lehkomyslnost.

 

Najednou on určuje směr naší cesty

Jeho nesprávně postavená výhybka

způsobila okliku v našem životě.

Jeho vina nám připravila velkou bolest.

 

Avšak slyším již, Pane, tvou odpověď.

A moje sobectví a pýcha ji nechtějí slyšet,

protože není zrovna příjemná.

Vždyť i já často přehazuji druhým špatně výhybku.

Já sám jsem tím nezodpovědným výhybkářem.

Stejně jako on desetkrát za den ohrožuji své bližní.

 

Pane, pomoz mi, ať lépe kontroluji vše,

co dělám – slova i skutky,

ať si stále uvědomuji svou odpovědnost za vše,

 

Nedopusť, abych někoho přivedl na zcestí

nebo uvrhl někoho do neštěstí.

Dej, ať na to nikdy nezapomenu!

 

Úvaha z kostela v Konstantinových Lázních

oddělovač

Leave a Reply